Všeobecné obchodné podmienky

Výrobky spoločnosti SKLOFIX s.r.o. spĺňajú požiadavky noriem a predpisov pre segment stavebného trhu s plochým sklom:

A: Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla (skr. Float) - STN EN 572
B: Tepelné tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo (skr. ESG) - STN EN 12150
C: Tepelné spevnené sodnovápenatokremičité sklo (skr. TVG) - STN EN 1863
D: Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo (skr. VSG) - STN EN ISO 12543

Upozornenie:

 1. Upozorňujeme na riziko samovoľného prasknutia tepelne tvrdeného sodnovápenato - kremičitého bezpečnostného skla (skr. ESG) prítomnosťou sulfidu nikelnatého (NiS). Riziko samovoľnej explózie je možné na základe individuálneho vyžiadania zákazníka minimalizovať pomocou deštruktívnej skúšky tzv. Heat Soak Test (skr. HST), takéto prasknutie nie je dôvodom, predmetom reklamácie.
 2. Tepelným tvrdením a spevnením skla nie je možné zabrániť chemickej a mechanickej zmene kvality a stavu povrchu skiel s hmotnosťou nad 150kg.
 3. Pri všetkých tepelne upravených sklách sa v zmysle požiadaviek noriem automaticky tlačí trvalá značka do rohu alebo hrany skla len na požiadanie.
 4. Emailované sklá vykazujú vždy podľa výrobného postupu (manuálne alebo strojové nanášanie) a podľa farby viac alebo menej vysokú hodnotu zbytkového prestupu svetla a nie sú preto nepriesvitné.
 5. V prípade potreby sa do cenovej ponuky môže pripočítať vynáška materiálu po schodoch a presun materiálu v závislosti na hmotnosti a vzdialenosti presunu (z auta na miesto montáže).
 6. Zrušenie alebo presunutie termínu montáže (kotvenia,...) zákazníkom menej ako 24 hodín pred plánovanou montážou (kotvením,...) sa bude zákazníkovi účtovať poplatkom 50-100 € s DPH v závislosti od predmetnej zákazky.
 7. V cenovej ponuke nie zarátané umývanie skiel po ukončení diela.
 8. Poplatok za vymeranie je minimálne vo výške 100 € s DPH. V prípade väčšej vzdialenosti miest napr.ZA,BB,PV sa môže cena vymerania zvýšiť.
 9. Pri posuvnom systéme - pri zaťažení dverného krídla do protipohybu po aktivácií tlmeného dojazdu môže dôjsť k zničeniu mechaniznu tlmeného dojazdu.
 10. RAL farby lakované na sklo OptiWhite-extra číre majú určitú odchylku. Odporúčame urobiť vzorku. Cena vzorky je 50,00 € s DPH.
 11. Vzorky potlače sú spoplatnené sumou 30,00 € s DPH/ks.
 12. Vysprávky k oknám po montáži hlinikových okien a dverí sa robia iba na vyžiadanie zákazníka a nie sú automaticky započítavané do cenovej ponuky. Platné aj pri zimných záhradách a konštrukciách z ocele a hliníku.
 13. V prípade, že vada na diele nebráni užívaniu diela, je zákazník povinný uhradiť celú sumu podľa cenovej ponuky.
 14. Nadpájanie profilov pri hliníkových systémoch, pokiaľ sa nejedná o systém s prestupom tepelného mostu, je akceptovateľné.
 15. Pri použití brúsky (brúsená a leštená hrana) nezaručujeme 100% presnosť v mm a pravouhlosť. V prípade potreby presnosti je potrebné si vyžiadať opracovanie CNC strojom.
 16. V prípade potreby sa môže doúčtovávať administratívny poplatok vo výške od 3,50 € s DPH a mamimálnej výške podľa potreby.
 17. Pri hliníkových systémoch je montáž vždy kotvená cez rám a na PU penu (popr. pásky int. a ext.), ak sa neurčí inak.
 18. Pokiaľ nie je možné z nejakého dôvodu nakvotiť kovanie do zeme, ale bude lepené, je tam riziko odlepenia , čo nespadá do záruky.
 19. Pokiaľ je pod zrkadlom nesavý podklad a nachádza sa vo vlhšom prostredí , môže začať černať alebo korodovať . V takomto prípade nie je možné uznať reklamáciu výrobku.

 

Posudzovanie vizuálnej kvality emailovaných skiel a skiel float:

Sa vykonáva zo vzdialenosti minimálne 3 metre. Pozoruje sa vždy strana bez emailu (čelná strana - lesklá). Chyby sa nesmú vopred označiť. Chyby, ktoré nie sú z tejto vzdialenosti rozpoznateľné,
sa nehodnotia a nie sú dôvodom k reklamácií.

BODOVÉ CHYBY - maximálne do priemeru 2mm, maximálne 4ks/m2.
ŠKRABANCE - sú prípustné, ak nie sú viditeľné vo vzdialenosti 3 metre.
Maximálne prehnutie skla horizontálne a vertikálne: Vertikálne na 300mm ≤ 1mm Horizontálne na 300mm ≤ 1mm
Tolerancie na otvoroch: 5mm - 20mm ± 1mm 21mm - 100mm ± 2mm 101mm ≥ u výrobcu
Tepelné tvrdené bezpečnostné (ESG) sklo:
Mechanické vlastnosti sa nemenia do 250̊C a ani pod bod mrazu.
Laminované sklá: Vyosenie dier: veľkosť diery 6 - 20mm 1mm 20 - 29mm 2mm 30 - 72mm 3mm
Zrovnanie skiel: Norma 1,5mm/m
Možnosť výskytu bubliniek (vzhluk bubliniek) max. do priemeru 3mm sú prístupné a nie je možné ich reklamovať.
Tolerancia t pravouhlosti (rozmery dĺžky x a šírky y):

Hrúbka skla v mm Tolerancia v mm
3, 4, 5, 6 1,0 ≤ 1m 2,0 ≤ 2m 3,0 ≤ 3m
8, 10 ,12, 15 1,5 ≤ 1m 2,5 ≤ 2m 3,5 ≤ 3m

 

 • Zákazník berie na vedomie ža každý výrobok je vyhotovaný na mieru a má stanovenú dobu dodania. Nie je skladom.
 • Po akceptácii cenovej ponuky a objednávky je zákazník povinný uhradiť suma za objednávku prevodom na účet ( FA ), alebo osobne na predajni kde si tovar objednáva. Objednávka ide do výroby až po uhradení/pripísaní platby na účet .
 • Pri objednávke služieb , t.j. montáž sprchy,zábradlie, zrkadla.... sa robí vždy vymeranie technikom kde sa zo zákazníkom dohodne na rozmeroch, skle, kovaní, zistí prípadnú vynášku a nadrozmer skiel. Po vymeraní sa robí štandartne finálnu cenová ponuka , ktorá sa môže od pôvodnej líšiť na základe toho čo si klient pri obhliadke vybral.
 • Záloha za službu - t.j. montáž sa uhrádza 70% z celkovej ceny
 • Zákazník je povinný po prevzatí tovaru a montážnych prác zaplatiť v celkovej dohodnutej sume.
 • Reklamácia bude riešená po uhradení celej zákazky. Netesnosti v sprchových kútoch môžu vznikať pri priamom prúde vody na kovania alebo na tesnenia. Fixné diely sú vodotesné. Nalepovacie tesnenia nie sú trvácne a časom sa môžu odliepať - čo nespadá do záruky.
 • Zákazník je povinný si objednaný tovar prezrieť vizuálne.Akékoľvek nezhody už po prevzatí sú neprípustné.
 • Tovar je potrebné si prevziať do 30 dní od kedy zhotoviteľ poslal klientovi SMS/ email na údaje dané zákazníkom. V prípade neprevzatia tovaru v uvedenom termíne bude tovar zlikvidovaný.
 •  Tovar nie je balený . Zákazník je povinný si nákladku tovaru zabezpečiť vo vlastnej réžii.
 • Materiál je balený do strech 0,5mm fólie len na požiadanie. Ak je materiál chybný, posudzuje sa reklamácia podľa vyššie uvedených všeobecných podmienok.
 • Z dôvodu kalenia skiel môže dôjsť ku prehnutiu skiel v rámci VOP.
 • Dilatácie na sklenených zábradliach sú v rozmedzí od 1 - 2,5 cm.
 • Šikmé zábradlia sú navrhnuté tak aby kopírovali uhol na schodniciach alebo podeste.
 • Výška zábradlií: Do 3m = 90cm, od 3m - 12m = 100cm, od 12m - 30m = 110cm, od 30m = 120cm
 • Pre úplnú informáciu si však prečítajte najmä §28 vyhlášky 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
 • Pri kuchynských zástenách uprednostňujeme sklo typu esg - tvrdené. Môžu sa však vyrábať aj zo skiel Lacobel.
 • Všetky výrezy sú opracované na strojoch cnc, tým zabezpečíme väčšiu odolnosť výrezu ako vyrezávanie otvorov do skla vodným lúčom.
 • Zásteny sa merajú vždy z najmenšieho bodu na kuchynskej linke, preto nezodpovedáme za medzery vzniknuté neodbornou montážou kuchynskej linky. Za atypické sklo sa účtuje príplatok o čom budete vopred informovaný.
 • Škrabance (vlásočnice) a bodové chyby na hliníkových profiloch sú prístupné ako vady jedine ak je odhalený až samotný hliník (maximálne však do samotnej šírky profilu), v inom prípade je to prístupné. Spoj rohov na AL profiloch môže mať odchýlku a to od 1-2mm. Spoje sú v takom prípade ešte pretmelené