Všeobecné obchodné podmienky

Výrobky spoločnosti SKLOFIX s.r.o. spĺňajú požiadavky noriem a predpisov pre segment stavebného trhu s plochým sklom:

 • A: Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla (skr. Float) - STN EN 572
 • B: Tepelné tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo (skr. ESG) - STN EN 12150
 • C: Tepelné spevnené sodnovápenatokremičité sklo (skr. TVG) - STN EN 1863
 • D: Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo (skr. VSG) - STN EN ISO 12543

 Upozornenie:

 1. Upozorňujeme na riziko samovoľného prasknutia tepelne tvrdeného sodnovápenatokre -mičitého bezpečnostného skla (skr. ESG) prítomnosťou sulfidu     nikelnatého (NiS). Riziko samovoľnej explózie je možné na základe individuálneho  vyžiadania zákazníka minimalizovať pomocou deštruktívnej skúšky tzv. Heat Soak Test (skr. HST)
 2. Tepelným tvrdením a spevnením skla nie je možné zabrániť chemickej a mechanickej zmene kvality a stavu povrchu skiel s hmotnosťou nad 150kg.
 3. Pri všetkých tepelne upravených sklách sa v zmysle požiadaviek noriem automaticky tlačí trvalá značka do rohu alebo hrany skla len na požiadanie.
 4. Emailované sklá vykazujú vždy podľa výrobného postupu (manuálne alebo strojové nanášanie) a podľa farby viac alebo menej vysokú hodnotu zbytkového prestupu svetla a nie sú preto nepriesvitné.
 5. V prípade potreby sa do cenovej ponuky môže pripočítať vynáška materiálu po schodoch a presun materiálu v závislosti na hmotnosti a vzdialenosti presunu (z auta na miesto montáže).
 6. Zrušenie alebo presunutie termínu montáže (kotvenia,...) zákazníkom menej ako 24 hodín pred plánovanou montážou (kotvením,...) sa bude zákazníkovi účtovať poplatkom 50-100 € s DPH v závislosti od predmetnej zákazky.
 7. V cenovej ponuke nie zarátané umývanie skiel po ukončení diela.
 8. Poplatok za vymeranie je minimálne vo výške 50 € s DPH.
 9. Pri posuvnom systéme - pri zaťažení dverného krídla do protipohybu po aktivácií tlmeného dojazdu môže dôjsť k zničeniu mechaniznu tlmeného dojazdu.
 10. RAL farby lakované na sklo OptiWhite-extra číre majú určitú odchylku. Odporúčame urobiť vzorku. Cena vzorky je 30,00 € s DPH.
 11. Vzorky potlače sú spoplatnené sumou 30,00 € s DPH/ks.
 12. Vysprávky k oknám  po montáži hlinikových okien a dverí sa robia iba na vyžiadanie zákazníka a nie sú automaticky započítavané do cenovej ponuky. Platné aj pri zimných záhradách a konštrukciách z ocele a hliníku.
 13. V prípade, že vada na diele nebráni užívaniu diela, je zákazník povinný uhradiť celú sumu podľa cenovej ponuky.
 14. Nadpájanie profilov pri hliníkových systémoch, pokiaľ sa nejedná o systém s prestupom tepelného mostu, je akceptovateľné.
 15. Pri použití brúsky (brúsená a leštená hrana) nezaručujeme 100% presnosť v mm a pravouhlosť. V prípade potreby presnosti je potrebné si vyžiadať opracovanie CNC strojom.

 

Posudzovanie vizuálnej kvality emailovaných skiel a skiel float:

 • Sa vykonáva zo vzdialenosti minimálne 3 metre.
 • Pozoruje sa vždy strana bez emailu (čelná strana - lesklá). Chyby sa nesmú vopred označiť. Chyby, ktoré nie sú z tejto vzdialenosti rozpoznateľné, sa nehodnotia a nie sú dôvodom k reklamácií.
 • BODOVÉ CHYBY - maximálne do priemeru 2mm, maximálne 4ks/m2.
 • ŠKRABANCE - sú prípustné, ak nie sú viditeľné vo vzdialenosti 3 metre.

 

Maximálne prehnutie skla horizontálne a vertikálne:
Vertikálne na 300mm ≤ 1mm
Horizontálne na 300mm ≤ 1mm

Tolerancie na otvoroch:
5mm-20mm± 1mm
21mm - 100mm ± 2mm
101mm ≥ u výrobcu

Tepelné tvrdené bezpečnostné (ESG) sklo:
Mechanické vlastnosti sa nemenia do 250̊C a ani pod bod mrazu.

Laminované sklá:
Vyosenie dier:
veľkosť diery 6 - 20mm 1mm
20 - 29mm 2mm
30 - 72mm 3mm

Zrovnanie skiel: Norma 1,5mm/m
Možnosť výskytu bublinky max. do priemeru 3mm, iba pri otvoroch a od hrany do 3,5cm je prípustné. Inde na ploche skla sú bublinky neprípustné.

Tolerancia t pravouhlosti (rozmery dĺžky x a šírky y):

Hrúbka skla v mm Tolerancia v mm
3, 4, 5, 6 1,0 ≤ 1m 2,0 ≤ 2m 3,0 ≤ 3m
8, 10 ,12, 15 1,5 ≤ 1m 2,5 ≤ 2m 3,5 ≤ 3m

 

 • Zákazník je povinný si objednaný tovar prezrieť vizuálne.Akékoľvek nezhody už po prevzatí sú neprípustné.
 • Materiál je balený do strech 0,5mm fólie len na požiadanie. Ak je materiál chybný, posudzuje sa reklamácia podľa vyššie uvedených všeobecných podmienok. Zákazník je povinný po prevzatí tovaru a montážnych prác zaplatiť v celkovej dohodnutej sume.
 • Reklamácia bude riešená po uhradení celej zákazky. Netesnosti v sprchových kútoch môžu vznikať pri priamom prúde vody na kovania alebo na tesnenia. Fixné diely sú vodotesné. Nalepovacie tesnenia nie sú trvácne a časom sa môžu odliepať - čo nespadá do záruky.
 • Z dôvodu kalenia skiel môže dôjsť ku prehnutiu skiel v rámci VOP.
 • Dilatácie na sklenených zábradliach sú v rozmedzí od 1 - 2,5 cm.
 • Šikmé zábradlia sú navrhnuté tak aby kopírovali uhol na schodniciach alebo podeste.
 • Výška zábradlií:
 • Do 3m = 90cm, od 3m - 12m = 100cm, od 12m - 30m = 110cm, od 30m = 120cm
 • Pre úplnú informáciu si však prečítajte najmä §28 vyhlášky 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
 • Pri kuchynských zástenách uprednostňujeme sklo typu esg - tvrdené. Môžu sa však vyrábať aj zo skiel Lacobel.
 • Všetky výrezy sú opracované na strojoch cnc, tým zabezpečíme väčšiu odolnosť výrezu ako vyrezávanie otvorov do skla vodným lúčom.
 • Zásteny sa merajú vždy z najmenšieho bodu na kuchynskej linke, preto nezodpovedáme za medzery vzniknuté neodbornou montážou kuchynskej linky. Za atypické sklo sa účtuje príplatok o čom budete vopred informovaný.
 • Škrabance (vlásočnice) a bodové chyby na hliníkových profiloch sú prístupné ako vady jedine ak je odhalený až samotný hliník (maximálne však do samotnej šírky profilu), v inom prípade je to prístupné. Spoj rohov na AL profiloch môže mať odchýlku a to od 1-4mm. Spoje sú v takom prípade ešte pretmelené.

 

prečo

VYBRAŤ NÁS?

kvalita

20% ZĽAVA NA KOVANIA

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie

vynesenie

NAKUPUJETE PRIAMO OD VÝROBCU

Preto máte istotu najnižších cien v okolí

montaz

KVALITNÉ PREVEDENIE

Za bezchybné prevedenie ručíme našimi skúsenosťami

Napíšte nám Zavolajte nám